Vedanta

Vedanta is een van de zes traditionele scholen van Indiase filosofie. Siddha Yoga-meditatie ontleent veel aan de Advaita oftewel nondualistische school van Vedanta die de nadruk legt op het ene allerhoogste beginsel dat het fundament is van het universum. 

Upanishads 
De geïnspireerde leringen, visies en mystieke ervaringen van de oude wijzen van India, de Upanishads, vormen het afsluitende gedeelte van de Veda’s. Met een immense verscheidenheid in vorm en stijl brengen al deze geschriften - meer dan honderd - dezelfde essentële lering: dat de individuele ziel en God één zijn. 

Veda’s 
De vier Veda’s - de Rig Veda, de Atharva Veda, de Sama Veda en de Yajur Veda - behoren tot de oudste, alom geëerde, heilige geschriften ter wereld. Ze worden beschouwd als goddelijk geopenbaarde eeuwige wijsheid. 

Viveka Chudamani of ’Kroonjuweel van onderscheidingsvermogen’ 
Achtste-eeuws filosofisch commentaar op Advaita Vedanta, geschreven door de wijze Shankaracharya, waarin uiteengezet wordt dat alleen Brahman, het Absolute, werkelijk is. 

Yoga Vasishtha 
Zeer populair Sanskriet geschrift over Advaita Vedanta, waarschijnlijk daterend uit de twaalfde eeuw en toegeschreven aan de wijze Valmiki. Vasishtha beantwoordt hierin de filosofische vragen van Rama over leven, dood en menselijk lijden door te leren dat de wereld is zoals je haar ziet en dat de illusie verdwijnt wanneer de geest stil geworden is. 


Via de boekentafel in de Siddha Yoga-centra zijn de ’Viveka Chudamani’ (in het Engels) en verschillende andere boeken over deze onderwerpen verkrijgbaar.

Kashmir Shaivisme

Het Kashmir Shaivisme, één van de hoekstenen van de Siddha Yoga-traditie, is een tak van de Shaivistische filosofische traditie die uitlegt hoe het vormloze allerhoogste beginsel, Shiva genoemd, het universum manifesteert. Het is een traditie die de rol erkent van de Guru en shaktipat bij de spirituele ontplooiing. Het beschrijft ook de methoden of oefeningen die ons in staat stellen weer contact te krijgen met onze ingeboren goddelijkheid. 

Shiva Sutra’s 
De Shiva Sutra’s is het meest gezaghebbende geschrift van het Kashmir Shaivisme. Het is een Sanskriet tekst, in de negende eeuw door Shiva geopenbaard aan de wijze Vasugupta, die in 77 sutra’s (aforismen) nauwkeurig de aard van bewustzijn beschrijft. 

Pratyabhijñahridayam 
In deze elfde-eeuwse verhandeling door Kshemaraj, waarvan de titel letterlijk ’het hart van de leer der herkenning’ betekent, wordt in essentie verklaard dat de mensen hun ware natuur vergeten zijn omdat ze zich identificeren met hun lichaam. Realisatie is een proces van herkenning of herinnering van je ware natuur, het innerlijk Zelf, vol opperste gelukzaligheid en liefde. 

Spanda Karikas 
Deze negende-eeuwse verzameling van 53 verzen, een van de fundamentele geschriften van het Kashmir Shaivisme, beschrijft hoe de yogi die alert blijft de goddelijke vibratie, spanda, kan waarnemen op alle momenten van het dagelijks leven en zo de visie van eenheidsbewustzijn kan herwinnen. 

Vijñana Bhairava 
Deze uiteenzetting van het pad van yoga, vóór de negende eeuw oorspronkelijk verschenen in het Sanskriet, beschrijft 112 dharana’s (concentratieoefeningen) die de onmiddellijke ervaring geven van eenheid met God. 

Kularnava Tantra 
Deze oude verhandeling werpt licht op de mysteries van de Guru, de discipel, de mantra en verering als hoekstenen van onze spirituele evolutie. 


’Shiva Sutras’, ’Pratyabhijñahridayam’, ’Spanda Karikas, ’’Secret of the Siddhas’ en andere boeken over dit onderwerp zijn (in het Engels) verkrijgbaar via de Siddha Yoga-centra.