Swami Muktananda

 

Swami Muktananda (1908-1982), nu dikwijls Baba genoemd, begon op ongewoon jonge leeftijd al te leven als een sadhu, een rondzwervende bedelmonnik op zoek naar spirituele vervulling. Hoewel hij als jongeman al erkenning kreeg voor zijn verworvenheden als yogi, zei Swami Muktananda vaak dat zijn spirituele reis pas werkelijk begon toen hij shaktipat (spirituele inwijding) ontving van een heilige, Bhagawan Nityananda. Op dat moment werd zijn spirituele energie, kundalini, gewekt en bereikte hij steeds diepere niveaus van meditatie. Negen jaar later bereikte hij de staat van Godrealisatie.

 
 

In de jaren zeventig bracht Swami Muktananda uit naam van zijn Guru Bhagawan Nityananda de eerbiedwaardige traditie waartoe zijn meester behoorde naar het Westen. Daarbij gaf hij de voordien weinig bekende shaktipat-inwijding aan vele duizenden spirituele zoekers. In India had hij al eerder van zijn ashram Gurudev Siddha Peeth een charitatieve instelling (‘trust’) gemaakt om het werk van Siddha Yoga-meditatie in dat land te beheren. In Amerika stichtte hij nu ter ondersteuning van zijn werk de SYDA Foundation.

 

Swami Muktananda stichtte meer dan zeshonderd meditatiecentra en een aantal ashrams overal ter wereld. Hij schreef vele boeken, waarvan er tot dusver vijf in Nederlandse vertaling zijn verschenen.

 

In mei 1982, vijf maanden voor zijn dood, wees Swami Muktananda twee opvolgers aan: Swami Chidvilasananda en haar broer Swami Nityananda. Laatstgenoemde deed drie jaar later in ok oktober 1985, afstand van zijn rol van Guru. Sindsdien is Swami Chidvilasananda het enige hoofd van de Siddha Yoga-traditie en de enige Guru van Siddha Yoga-leerlingen. Met haar reizen en haar lessen blijft zij Swami Muktananda's spirituele nalatenschap delen met mensen overal ter wereld.