The Essential Teaching

Eer je Zelf,vereer je Zelf,mediteer op je Zelf,God woont in jou als jijzelf.

 

Deze lering van Swami Muktananda stamt van zijn eigen directe meditatie-ervaring. Het is ook een samenvatting van een van de belangrijkste leringen van Advaita Vedanta en Kashmir Shaivisme. Het Zelf verwijst naar onze binnenste kern van bewustzijn, de bron zelf van gewaarzijn binnenin ons. Wanneer we door meditatie deze innerlijke plek ervaren, realiseren we ons dat ons eigen bewustzijn een en hetzelfde is als het universele of goddelijke bewustzijn.

Zie God in elkaar.Als we God of goddelijk bewustzijn eenmaal in onszelf beginnen waar te nemen, kunnen we inzien dat hetzelfde bewustzijn ook in anderen aanwezig is. Als we ons dit inzicht eigen maken en God gaan zien in elkaar, zijn we in staat een leven te leiden van opperste liefde en respect voor iedereen en alles. Heel mooi beschrijft Swami Muktananda dit in zijn boek 'From the Finite to the Infinite.'Het hart is de spil van alle heilige plaatsen; ga daarheen en dwaal er rond. Deze kernlering van Bhagawan Nityananda wijst ons weer op de ervaring van goddelijkheid in ieder van ons. In de yogafilosofie verwijst 'het hart' naar de binnenste plek van bewustzijn die we kunnen leren kennen door meditatie. Het hart is de verblijfplaats van universele liefde. Er bestaat niets dat niet Shiva is.

Volgens de filosofie van het Kashmir Shaivisme is het hele universum een manifestatie van Shiva oftewel God. Leven met het besef dat Shiva in alle dingen is, is een krachtige spirituele oefening die tot eenheidsbewustzijn leidt.

Via de Siddha Yoga-centra zijn onder meer Swami Muktananda's boeken 'Nothing Exists That is Not Shiva', 'I am That' en 'From the Finite to the Infinite' verkrijgbaar.

Scriptural

"To strive in the right way and make the right effort, you take the support of the scriptures, the teachings of the great Masters. These teachings enliven your path, enliven your efforts. Their words are like torches that help you discover the inner path, the inner path to your own God."- 

"Om ervoor te zorgen dat je je inzet voor de juiste dingen en op de juiste manier, roep je de hulp in van de geschriften, de leringen van de grote Meesters. Deze leringen blazen je pad en je inspanningen nieuw leven in. Hun woorden zijn als fakkels die je je innerlijk pad helpen ontdekken, het innerlijk pad naar je eigen God." 

                                                                     
uit "We Have Met Before" 
                                                                     van Gurumayi Chidvilasananda 


De Siddha Yoga-traditie ontleent veel van haar leringen aan de Indiase yogateksten van Vedanta en Kashmir Shaivisme, de Bhagavad Gita en de dichter-heiligen. 

Deze teksten beschrijven de hoogst mogelijke staat van menselijk bewustzijn en hoe wij die staat kunnen bereiken. Veel van deze yogageschriften zijn verslagen van mensen die het pad naar de innerlijke werelden hebben gebaand en de diamant van Zelfrealisatie hebben ontdekt. Hun woorden geven ons een context voor de ervaringen die wij krijgen nadat we shaktipat hebben ontvangen. Ze vormen een routekaart voor onze reis, ze belichten waar we vandaan gekomen zijn en herinneren ons aan onze ware bestemming. Studie van de teksten van yoga verdiept ons inzicht in en onze appreciatie van de waarde van onze innerlijke ervaringen. 

De Siddha Yoga-traditie is voornamelijk gebaseerd op oosterse filosofieën en aanvaardt de universele lering van broederschap en respect voor elkaar. Dit komt tot uitdrukking in één van de belangrijkste leringen: "Zie God in elkaar." 

Via de boekentafel in de Siddha Yoga-centra en in onze boekwinkel zijn verschillende boeken over deze onderwerpen verkrijgbaar.