De Intensive

 

"Als je aan één of twee Intensives hebt deelgenomen, zul je beseffen dat de Intensive niet oud en niet nieuw is en niet iets van een bepaald land of een bepaalde traditie. Dan begrijp je dat de Intensive van jou is, dat het een landkaart van jouw eigen wezen is. De Intensive is een techniek met behulp waarvan je God ervaart".

- Swami Muktananda
 

De Intensive is het belangrijkste programma dat in Siddha Yoga wordt aangeboden.

 

In elke Intensive wordt door Gurumayi Chidvilasananda spirituele inwijding gegeven. Gurumayi is een Siddha, een levende meester, en zij staat aan het hoofd van de Siddha Yoga traditie. Met de spirituele inwijding, ook wel shaktipat genoemd,  begint een dynamisch proces dat een zoeker uiteindelijk brengt bij de ervaring van het innerlijk Zelf, bij het besef van zijn of haar eigen goddelijkheid. Dit is het doel van het spirituele leven.

 

De essentie van elke Intensive is genade, de genade van een levende meester. Wanneer die genade wordt overgebracht op een zoeker, doet een flits van herkenning de ziel ontvlammen. Door onze eigen ervaring gaan we merken dat de liefde en vervulling die we altijd gezocht hebben in onszelf te vinden zijn.

 
In de Intensive luisteren we naar toespraken van Gurumayi, Baba Muktananda of een Siddha Yoga swami, we verdiepen ons in contemplatie en meditatie, we zingen de mantra en leren hoe we zelf dagelijks meditatie kunnen gaan beoefenen. Siddha Yoga swami’s en ervaren Siddha Yoga Meditatieleraren geven een inleiding in de grondbeginselen van Siddha Yoga en ook in de praktische toepassing daarvan.
 
Elke Intensive belicht een spiritueel thema. Op deze manier is het deelnemen aan Intensives ook een studieprogramma.
Elke Intensive waaraan we deelnemen, heeft Gurumayi gezegd, is het equivalent van jarenlang spirituele discipline volgen.

In de agenda kun je lezen of en wanneer er een Intensive is gepland.

 

 

Shaktipat

 

"Shaktipat is a gift beyond compare, the gift of divine grace bestowed by the Guru." – 

"Shaktipat is een onvergelijkelijk geschenk, het geschenk van goddelijke genade, verleend door de Guru." 


uit "The Guru’s Sandals" 
door Swami Kripananda

 

Spiritueel ontwaken, shaktipat, vormt het hart van de mystieke reis. Deze overdracht van energie van de spirituele meester op de zoeker brengt het ontwaken teweeg van de ingeboren spirituele kracht van de zoeker zelf, ook wel kundalini genoemd. Shaktipat wordt door de yogateksten beschreven als een inwijding die een innerlijke ontplooiing van gewaarzijn activeert die leidt tot steeds hogere bewustzijnstoestanden. 


Door genade en door onze inzet bij de spirituele oefeningen valt geleidelijk het gevoel van ons af dat wij afgescheiden zijn van het goddelijke. We gaan de aanwezigheid herkennen van God in onszelf en in de wereld om ons heen. We ervaren de wereld als een spel van Gods energie. Als spirituele zoekers vieren we de dag van onze inwijding, de inwijding die wij zien als het grootste geschenk. 

Wij nodigen je uit dit zelf te ervaren. Shaktipat wordt gegeven in de Intensives van Siddha Yoga die in alle delen van de wereld plaatsvinden. 

In de agenda van deze website en via de Siddha Yoga-centra kun je zien waar en wanneer er ergens een Intensive wordt gehouden.