Dakshina

 

"Give whatever you give with love, then even the tiniest pebble you offer will have a great meaning."

"Geef alles wat je geeft met liefde, dan zal zelfs het kleinste kiezelsteentje dat je geeft een grote betekenis hebben".

 

- Gurumayi Chidvilasananda

 

In spirituele tradities wordt 'geven' beschouwd als een essentiële spirituele oefening. In de Siddha Yoga traditie noemen we de oefening van het offeren van onze eigen rijkdom of verdiensten aan ons spirituele pad 'dakshina'. Door deze gift van liefde erkennen we de transformerende kracht van de Guru's genade en lessen in ons leven. We drukken er ook onze wens mee uit de mensheid te verheffen door te helpen deze lessen wereldwijd beschikbaar te maken.

Zoals bij alle spirituele oefeningen, brengt de beoefening van dakshina ons zijn eigen zegeningen en giften. Mensen vertellen vaak dat het geven van dakshina hun hart opent en hun vermogen te geven voedt, in alle aspecten van hun leven. Als we deelnemen aan de natuurlijke cyclus van geven en nemen, ontdekken we dat we zelf de genade sterker gaan ervaren. Op een meer mystiek niveau verdiepen we ons vermogen de genade van de Guru te ontvangen en op te nemen als we dakshina offeren.

We geven dakshina uit liefde aan dat wat wij liefhebben. Door de oefening van dakshina bevestigen en versterken we bewust onze verbintenis met ons spirituele pad.

Wij nodigen je uit, regelmatig dakshina te beoefenen in de vorm van giften aan het werk van Siddha Yoga Nederland en aan de missie van Siddha Yoga wereldwijd. Elke gift, groot of klein, wordt gewaardeerd. Je kunt een van de volgende mogelijkheden overwegen als je ervoor kiest de Siddha Yoga missie te steunen.

Regelmatige maandelijkse donatie

Ieder van ons kan deelnemen aan de maandelijke donatie op een manier die past bij onze middelen. Dit programma maakt het voor Siddha Yoga-studenten en -vrienden mogelijk deel te nemen op een regelmatige basis. Maandelijkse donatie betekent een betrouwbaar en continu inkomen voor de SYDA Foundation. Het maakt het geven van dakshina tot een regelmatige oefening zoals meditatie en chanten.

Eenmalige donatie
Dit kan op ieder moment voor het werk van Siddha Yoga in Nederland en wereldwijd.

Speciale Gelegenheden
Je kunt een donatie doen gedurende Shivaratri, Guru Purnima, Mahasamadhi, Diwali, nieuwjaar en andere speciale gebeurtenissen zoals verjaardagen, bruiloften en dergelijke.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je kunt je donatie regelen door een speciaal daarvoor bestemde dakshinakaart in te vullen. Deze zijn beschikbaar in de centra, in de ashrams en bij chant- & meditatiegroepen. Mensen op de betreffende locatie kunnen je vertellen waar je de kaart heen moet sturen.

Donaties die gegeven worden in centra en ashrams - in de vorm van contant geld of niet speciaal voorbestemde giften - gaan rechtstreeks naar het werk van Siddha Yoga wereldwijd.